amma


amma
ammâ - ama; fakat; lakin; ancak; şu kadar; öyle ki

Hukuk Sözlüğü. 2010.